CHÀO NĂM MỚI 2024 TẠI XỨ SỞ CHUỘT TÚI

CHÀO NĂM MỚI 2024 TẠI XỨ SỞ CHUỘT TÚI

Khởi hành: 11/02/2024

Thời gian chuyến đi: 7 ngày 6 đêm

68.900.000

HÀ NỘI - SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE – HÀ NỘI

HÀ NỘI - SYDNEY – CANBERRA – MELBOURNE – HÀ NỘI

Khởi hành: 28/2, 21/3, 11/4, 18/4, 25/4, 9/5, 23/5, 30/5, 6/6, 20/6/2023

Thời gian chuyến đi: 8 ngày 7 đêm

57.900.000

HÀ NỘI - MELBOURNE –  CANBERRA - SYDNEY

HÀ NỘI - MELBOURNE – CANBERRA - SYDNEY

Khởi hành: 9/3, 4/3, 14/5, 28/5, 8/6/2023

Thời gian chuyến đi: 7 ngày 6 đêm

54.500.000